• Dobré stratégie stoja na poznaní trhu
  • Call centrum
  • Marketingová agentúra

Rozsah služieb

AKTÍVNY TELEMARKETING

Predaj produktov a služieb / Akvizícia nových zákazníkov / Dohadovanie obchodných stretnutí / Promotion /Mystery calling /

PASÍVNE CALL CENTRUM

Infolinka / Virtuálna operátorka / Objednávkové linky / Helpdesk / Služby zákazníkom / Automatický hlasový systém (IVR) Poskytujeme služby komunikácie so zákazníkmi, prostredníctvom našich profesionálnych, školených operátorov.

PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY

Benchmarkingové prieskumy / Spotrebiteľské prieskumy / Bleskové prieskumy / Testovanie vašej pozície a konkurencie / Databázy a direct mailing / Hromadné posielanie emailov / Posielanie SMS sprav / Zasielanie notifikácií / Rozosielanie listových zásielok / Správa databáz

Komplexné marketingové stratégie

img01

MARKETINGOVÁ AGENTÚRA

Prieskumy trhu (cieľové trhy, pozicioning na trhu, vnímanie značky, konkurencia, silné-slabé stránky, testovanie posolstiev, kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy)
Tvorba komplexných marketingových stratégií
Návrh infraštruktúry pre marketingové stratégie
Tvorba reklamných kampaní
Copywriting, tvorba reklamných textov, reklamných novín, návrhy reklamných predmetov, reklamný fullservis
Tvorba webových prezentácií, webových stránok, tvorba textov webových stránok, blogov
Internet marketing – social media, content
Public relations a komunikačné stratégie, krízová komunikácia

CALLCENTRUM

Naše call centrum vykonáva široké spektrum služieb v oblasti aktívneho aj pasívneho telemarketingu:
Prieskumy trhu
Prieskumy verejnej mienky
Benchmarkingové prieskumy
Aktívny a pasívny telemarketing
Mystery calling
Databázy a directmailing
Dohadovanie obchodných stretnutí
Podpora pri realizácii marketingových kampaní

img01
img01

Callcentrum je univerzálny nástroj, ponúkajúci možnosti, na ktoré ste čakali.

- Vykonáme pre Vás prieskum trhu v akejkoľvek oblasti, aj konkrétnych lokalitách
- Vykonáme prieskum verejnej mienky, otestujeme témy, komunikáciu, overíme názor širokej verejnosti na aktuálne témy, či osobnosti
- Vykonáme marketingový prieskum, zameraný na pozíciu značky na trhu, konkurenciu, znalosť značky, otestovanie cenovej politiky a mnoho ďalších ukazovateľov, podľa dohody s klientom.
- Outsourcujeme obchodné oddelenie a predstavíme Vašu značku, ponuku, produkty, zvýšime efektivitu práce Vášho obchodného oddelenia
- Doplníme Vaše obchodné oddelenie a dohodneme obchodné stretnutia pre Vašich obchodných manažérov. Ušetríme Váš čas a peniaze na zamestnancov, zvyšovanie ich komunikačných schopností, technické vybavenie a budovanie databáz.
- Pri obchodných leadoch ide o adresné oslovovanie firiem, vybraných z B2B databázy na mieru
- Nájdeme Vám nových obchodných partnerov a zákazníkov
- Profesionálne a v rekordne rýchlom čase obvoláme aj Vaše databázy, Vašich klientov, zrealizujeme úvodné volania klientom, ako aj spätné overovania spokojnosti.
- Oslovíme vo Vašom mene širokú verejnosť alebo firmy (pozvania na akcie, obchodné aktivity, eventy, výstavy)
- Pripravíme Vám návrh najvhodnejšej formy oslovenia potenciálnych klientov, či respondentov
- Pripravíme profesionálny návrh dotazníkov pre prieskumy verejnej mienky aj prieskumy trhu
- Databázové služby a directmailing

Ak potrebujete poradiť, alebo vypracovať konkrétnu cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať priamo, alebo si dohodnite stretnutie.

Vaše meno (vyžadované)

Váš email (vyžadované)

Predmet

Vaša správa